Wat zijn de effecten van stedelijk verval?

Mark Williamson/Oxford Scientific/Getty Images

Stedelijk verval kan gezinnen versnipperen, banenverlies veroorzaken, ontvolking tot gevolg hebben, misdaad bevorderen, leiden tot verlies van politieke privileges en bijdragen aan deïndustrialisatie, meldt Boundless. Armoede is de belangrijkste oorzaak van stedelijk verval. Een stad die in stedelijk verval raakt, kan herstellen van zijn sociaal-economische uitdagingen of moet worden herbouwd. Veranderingen in het overheidsbeleid ten aanzien van economische activiteiten en het falen van communicatie- en transportinfrastructuur dragen bij aan stedelijk verval.Boundless merkt op dat stedelijk verval binnen een deel van een stad het gevolg is van veranderingen in de stadsplanning, isolatie van hoofdwegen, strikte huurcontroles en wettelijke beperkingen op immigratie. Steden die stedelijk verval hebben doorgemaakt, worden gekenmerkt door vuile, geïsoleerde, onherbergzame en verwoeste gebouwen. Het concept van stedelijk verval werd gepostuleerd tijdens de Industriële Revolutie, toen miljoenen gastarbeiders naar de steden verhuisden op zoek naar werk, en vervolgens verarmden als gevolg van sociale en economische veranderingen.

Uitval van lokale voorzieningen en openbare diensten dragen ook bij aan stedelijk verval. Er is beleid voor stadsvernieuwing aangenomen en uitgevoerd, door de bouw van goedkopere huizen voor de armen in stedelijke omgevingen, om de effecten van stedelijk verval te overwinnen. Wanneer steden economisch niet onhoudbaar zijn, wordt stedelijk verval onvermijdelijk. Het falen van de productiekracht van een stad of veranderingen in handelsovereenkomsten zijn ook in verband gebracht met stedelijk verval.