Wat zijn de natuurlijke vegetatiezones van Canada?

Paxson Woelber/CC-BY 2.0

Canada heeft zeven vegetatiezones, waaronder toendra, westkustbos, cordillera-vegetatie, boreaal- en taigabos, grasland, gemengd bos en loofbos. Vegetatiegebieden worden gekenmerkt door een soortgelijk plantenleven zoals bepaald door het klimaat en andere factoren, zoals geologie, bodemsamenstelling en erosie. Het boreale bosgebied is het grootste in Canada, gevolgd door het Arctische toendragebied.Het boreale bos strekt zich uit van de rand van de Arctische zone naar het zuiden in de richting van loofbossen en van het binnenland van Alaska naar het oosten tot Newfoundland en Labrador. Deze regio bestaat uit naald- en loofbomen, zoals sparren, espen, balsempopulier, balsemspar, esdoorn en den.

De Arctische toendra-zone is grotendeels boomloos vanwege koude temperaturen en bevroren grond. Korte, houtachtige struiken bedekken het grootste deel van dit gebied, samen met toendragrassen. Wildlife gebruikt deze struiken als dekking om zich te verbergen voor roofdieren en om warm te blijven.

De Cordillera-regio heeft een gevarieerde vegetatie, zoals een regenwoud aan de kust, alpiene toendra, savannebos en vlak grasland. De cordillera is onderverdeeld in 14 subregio's van verschillende fauna. De graslandzone bevat voornamelijk meerjarige kruidachtige planten, waaronder hoge prairiegrassen. De hoeveelheid vegetatie neemt toe naar het oosten van de Rocky Mountains, waar meer neerslag valt, en naar het zuiden, waar de temperatuur stijgt.