Wat zijn enkele problemen met culturele diversiteit in het strafrecht?

Yana Paskova/Getty Images Nieuws/Getty Images

De meest prominente kwestie van culturele diversiteit in het Amerikaanse strafrecht is de perceptie van en gelijktijdige pogingen om raciaal vooringenomen politiewerk te voorkomen. Spanningen tussen wetshandhavers en minderheden hebben ertoe geleid dat agentschappen zijn gaan zoeken naar maatregelen om de betrekkingen tussen politie en gemeenschap te hervormen. Bovendien verschillen de culturele normen in juridische zaken. Het volgen van de handelwijze die in het ene land zou worden verwacht, kan leiden tot arrestatie in de Verenigde Staten.De wijdverbreide perceptie dat wetshandhavers raciale vooroordelen toelaten om te bepalen of ze ervoor kiezen om een ​​wet te handhaven, heeft ertoe geleid dat tal van instanties de politiecultuur herzien en proberen te hervormen. In Virginia heeft de voormalige gouverneur Mark Warner bijvoorbeeld wetgevende steun geïntroduceerd en ontvangen voor een commissie, met vertegenwoordigers van verschillende gemeenschapsgroepen, evenals de secretaris van openbare veiligheid, om dit aan te pakken. Het panel benadrukte de noodzaak van verantwoordelijkheid en leiderschap, en zijn aanbevelingen leidden ertoe dat politieacademies discussies over vooringenomenheid en de negatieve gevolgen ervan aan hun curriculum toevoegden.

Culturele normen in andere landen kunnen ook in eigen land strafrechtelijke problemen veroorzaken. In het oosten van Iowa werden de ouders van een Chinese nationale student gearresteerd wegens omkoping en knoeien met een getuige, maar de aanklacht werd ingetrokken toen bleek dat ze opereerden onder andere verwachtingen dan het juridische systeem. Hoewel omkoping technisch gezien illegaal is in China, is het gebruikelijk en wordt het verbod zelden gehandhaafd. De ouders van de leerling gingen er dus vanuit dat dit ook in het Amerikaanse rechtssysteem verwacht werd.