Wat zijn enkele voorbeelden van de suprematieclausule?

Pete Jordan/CC-BY 2.0

De suprematieclausule wordt in artikel VI van de grondwet gedefinieerd als het geven van prioriteit aan de federale regering in elk geval waar staats- of lokale wetten wetgeving die door het Congres wordt aangenomen, belemmeren. Volgens HowStuffWorks buigt de federale overheid zich niet altijd over de doctrine van voorkoop, maar als ze dat doet, kan ze er alles aan doen.Een recent voorbeeld van de federale overheid die de suprematieclausule toepast om een ​​wet op staatsniveau omver te werpen, deed zich voor in verband met de zeer restrictieve immigratiewet die Arizona had aangenomen als reactie op wat de staat als federale passiviteit tegen illegale immigratie beschouwde. De staat voerde aan dat de wet complementair was; dat wil zeggen, het versterkte alleen de federale wetten tegen illegale binnenkomst. De regering-Obama heeft echter de staat Arizona aangeklaagd en beweerde dat de acties van Arizona in strijd waren met de federale wetgeving. De zaak werd in 2012 behandeld door het Hooggerechtshof en volgens HowStuffWorks werd de controversiële wet gedeeltelijk geschrapt op grond van suprematie.

Soms weigert de federale overheid om mogelijke schendingen van suprematie te vervolgen. Nevada staat bijvoorbeeld prostitutie toe in landelijke provincies. Dit, legt HowStuffWorks uit, is een schending van de federale wet, maar er zijn nooit corrigerende maatregelen genomen om het conflict op te lossen. Het Californische experiment met marihuana-apotheken was een middenweg, met enkele federale invallen die werden uitgevoerd, maar zonder een vastberaden poging om de hele industrie te sluiten.