Wat is de bijtdruk van een alligator?

Thom Gourley/leeftijd fotostock/Getty Images

De bijtdruk van alligators verschilt enigszins, afhankelijk van de specifieke soort, maar zoutwaterkrokodillen hebben de sterkste beten. Hun kaken genereren tot 3.700 pond per vierkante inch, of 16.460 newton, aan bijtdruk per keer. De bijtkracht die wordt gegenereerd door krokodillen is behoorlijk groot en is vergelijkbaar met de bijtkracht die wordt geproduceerd door historische roofdieren, zoals de T. rex.In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse alligator een van de krachtigste beten van alle krokodillensoorten in het land. Deze wezens stralen een enorme hoeveelheid kracht uit bij elke knip van hun kaken, wat genoeg is om hun prooi onmiddellijk te doden. De bijtkracht van alligators overtreft de kracht van beten die door mensen en vele andere dieren worden geproduceerd. Mensen produceren, in vergelijking met alligators, ongeveer 890 Newton bijtkracht, of 150 tot 200 psi, wanneer ze in vlees bijten, zoals kip, biefstuk of varkensvlees. Vleesetende landzoogdieren, zoals leeuwen, tijgers en hyena's, produceren ongeveer 1.000 psi wanneer ze hun kaken sluiten op een prooi, wat zich vertaalt naar ongeveer 4.450 newton. De bijtdruk die door alligators wordt gegenereerd, varieert enigszins, afhankelijk van de soort en het geslacht (mannetjes hebben sterkere beten) en de grootte van het dier (de grootste dieren hebben krachtigere beten).