Wat is formele en informele observatie?

Marcela Barsse/E+/Getty Images

Formele observatie verwijst naar de precieze, sterk gecontroleerde methoden die plaatsvinden in een laboratoriumomgeving, terwijl informele observatie een meer informele observatie van de omgeving is. Antropologen en anderen in de zachte wetenschappen maken vaak gebruik van informele observatie, terwijl de harde wetenschappen over het algemeen strengere methoden van empirische beoordeling vereisen.Audience Dialogue beschrijft formele en informele observaties als twee even cruciale componenten van informatieverzameling. Het belangrijkste doel achter elk type observatie is het verzamelen van gegevens over het onderwerp of de onderwerpen die worden geobserveerd. Informele observatie kan zo simpel zijn als het kijken naar mensen vanaf een bankje in het park en het opmerken van trends of patronen in hun uiterlijk en kleding.

Het Cleremont College of Biology duikt in de aard van formele observatie en merkt op hoe cruciaal het is om ervoor te zorgen dat alle observaties met de grootst mogelijke objectiviteit worden gedaan. Informele observaties zijn tot op zekere hoogte subjectief, maar alle maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat een formele observatie zonder subjectiviteit is. Om dit te doen, hebben de meeste onderzoekers een reeks bedieningselementen opgezet waarmee ze het gekozen onderwerp met zo min mogelijk interferentie en afleiding kunnen bekijken. Dit zorgt ervoor dat alle verzamelde informatie trouw is aan het gebruikelijke gedrag van het onderwerp en niet wordt gewijzigd door de waarnemer.