Wat is retrocardiale pneumonie?

BSIP/UIG/Universal Images Group/Getty Images

Retrocardiale pneumonie is een vorm van longontsteking die achter het hart wordt gevonden. Longontsteking is een longinfectie veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels. Retrocardiaal betekent aan de achterkant van het hart, volgens CDEMcurriculum.org. Daarom is retrocardiale pneumonie een infectie die zich achter het hart bevindt en die vanwege de locatie complicaties kan veroorzaken bij de detectie.Longontsteking is een veel voorkomende infectie en er zijn veel behandelingen beschikbaar. Desondanks kan longontsteking levensbedreigend zijn en het is belangrijk om het zo snel mogelijk te diagnosticeren en te behandelen. Röntgenfoto's van de borstkas zijn de meest gebruikelijke methode voor het diagnosticeren van longontsteking. Röntgenfoto's zijn snel en redelijk goedkoop, maar zijn beperkt in hun mogelijkheden. Een dergelijke beperking is het vermogen om een ​​infectie te zien die zich in het retrocardiale gebied of achter het hart bevindt. Om deze reden is het belangrijk om een ​​zijaanzicht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat gebied niet wordt gemist, merkt CDEMcurriculum.org op.

Typische symptomen van longontsteking zijn koorts, hoesten, sputum en pijn in de borstholte. Deze symptomen kunnen echter sterk variëren en kunnen symptomen hebben die vergelijkbaar zijn met bronchitis, astma, COPD, myocardinfarct, congestief hartfalen, longembolie, aspiratie van vreemd lichaam, blootstelling aan de omgeving of kanker. Deze symptomen rechtvaardigen een overleg met een arts voor een verdere diagnose.