Wat is de rol van de Rijksoverheid?

Panoramische afbeeldingen/Panoramische afbeeldingen/Getty Images

De rol van elke nationale regering is om de veiligheid en het welzijn van haar burgers en de soevereiniteit van de landsgrenzen te beschermen. De nationale overheid is bevoegd om te handelen op basis van een wettelijke grondwet, federale wetten en aanvaarde burgerlijke normen. Alle burgers profiteren van agentschappen en programma's die zijn opgezet door de nationale overheid.Een nationale regering op basis van westerse rechtsnormen heeft uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. Elke tak werkt op basis van criteria die zijn vastgesteld door de constitutionele autoriteit. Elke tak werkt individueel en collectief om wetten voor het land als geheel vast te stellen en te handhaven.

De uitvoerende macht wordt geleid door een gekozen of benoemde leider die toezicht houdt op en de goede werking van de overheid beheert. De uitvoerende macht is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van diplomatieke betrekkingen en het leger.

De wetgevende macht is verantwoordelijk voor het opstellen, schrijven en aannemen van wetten die de hele natie regeren. Individuele wetgevers worden gekozen om staten of territoria binnen het nationale regeringskader te vertegenwoordigen. Wetgeving in de vorm van wetsvoorstellen wordt opgesteld en besproken door het wetgevend orgaan. Een wetsvoorstel wordt pas wet als een meerderheid voor goedkeuring stemt. Zodra een wet is aangenomen, geldt deze voor het hele land.

De rechterlijke macht is belast met het interpreteren en uitvoeren van federale wetten zoals ze zijn geschreven. Wetten die door een nationale overheid zijn opgesteld, hebben vaak voorrang op wetten die door meer lokale overheden zijn opgesteld.