Wat is sociaal klimaat?

Jose Luis Pelaez Inc/Blend Images/Getty Images

De term 'sociaal klimaat' is een sociologische term die verwijst naar de algemene gevoelens, houdingen, overtuigingen en meningen over een onderwerp in de samenleving. Het sociale klimaat hangt nauw samen met ideeën zoals het politieke klimaat, dat verwijst naar de algemene gevoelens van het publiek over moderne politieke kwesties, en de tijdgeest, die verwijst naar de dominante intellectuele overtuigingen van de samenleving gedurende een bepaald tijdsbestek.Men kan het sociale klimaat beschouwen als hoe een bevolking denkt over bepaalde kwesties die een bepaalde tijd betreffen. Deze overtuigingen en meningen komen vaak voort uit prominente individuen in de samenleving die hun overtuigingen en prestaties op grote schaal delen, waardoor anderen die overtuigingen overnemen. Enkele belangrijke subsets van het sociale klimaat in Amerika zijn de raciale, politieke en economische klimaten.

Enkele belangrijke verschuivingen in het sociale klimaat kunnen door de geschiedenis heen worden waargenomen, zoals de verlichting van de 17e, 18e en 19e eeuw, toen het individualisme de sociaal-politieke stromingen begon te domineren, en de jaren zestig in Amerika, toen de cultuur de nadruk begon te leggen op veranderingen met betrekking tot seksuele vrijheid , vrouwenrechten en pacifisme. De westerse wereld bevindt zich in wat wel 'het informatietijdperk' wordt genoemd, en kwesties als technologische vooruitgang en sociale media lopen voorop in het moderne sociale klimaat.