Wie heeft de lengte- en breedtegraad uitgevonden?

Thomas Flügge/E+/Getty Images

Het concept om de aarde in kaart te brengen met behulp van twee reeksen parallelle lijnen, één die van noord naar zuid en de andere van oost naar west loopt, werd voor het eerst gebruikt door de Griekse Eratosthenes. Hipparchus, een andere Griek, was de eerste die deze lijnen gebruikte als coördinaten voor specifieke locaties.Hipparchus was een scherpe criticus van de geografie van Eratosthenes en verbeterde zijn rastersysteem door trigonometrie te gebruiken om exacte locaties op het raster te plotten. Beide Griekse cartografen waren schatplichtig aan de oude Feniciërs, want zij waren de eersten die de breedtegraad of afstand tot de polen van de aarde bepaalden. De Fenicische methode was gebaseerd op astronomische waarnemingen. De lengtegraad kan niet worden bepaald via dergelijke waarnemingen, dus het probleem van het nauwkeurig bepalen van de lengtegraad vanaf elke locatie op aarde duurde tot 1762, toen de Engelse uitvinder John Harrison een methode ontwikkelde voor het bepalen van de lengtegraad op basis van zeer nauwkeurige tijdwaarneming.