Geschiedenis

Wat zijn enkele oude Babylonische uitvindingen?

2022

Het oude Babylon zorgde voor een breed scala aan oude uitvindingen die nog steeds worden gebruikt, waaronder geglazuurde bakstenen en de zaaiploeg. Geglazuurde bakstenen werden in het oude Babylon gebruikt als een manier om tempels en andere gebouwen te versieren. Sommige van de opgegraven stenen dateren uit het midden van de 19e eeuw voor Christus.

Geschiedenis

Wat zijn de oprichtingsidealen van Amerika en waarom zijn ze belangrijk?

2022

De grondidealen van Amerika zijn democratie, rechten, vrijheid, kansen en gelijkheid, volgens de website van The Founding Ideals of America. Hoewel veel van de finesses van Amerikaanse idealen ter discussie staan, is men het er algemeen over eens dat het belang van deze vijf idealen niet kan worden onderschat in termen van belang voor de Amerikaanse samenleving.

Geschiedenis

Wat zijn enkele feiten over de Anasazi-indianen?

2022

Interessante feiten over de Anasazi-indianen zijn onder meer dat ze dateren uit ongeveer 2000 voor Christus, dat ze bekwame ingenieurs waren en dat ze verantwoordelijk zijn voor de klifpueblos van het zuidwesten. Ze bouwden ook enkele van de eerste appartementsgebouwen in de Nieuwe Wereld.

Geschiedenis

Hoe zag een oud Grieks huis eruit?

2022

Oude Griekse huizen waren meestal klein, met de kamers aan de zijkanten van het huis en een binnenplaats in het midden. Dit ontwerp hielp de lucht te circuleren en hield de temperatuur laag tijdens de heetste delen van het jaar.

Geschiedenis

Wat zijn enkele oude Japanse uitvindingen?

2022

Japanse uitvindingen uit de oudheid omvatten aardewerk, massamedia en de roman in zijn moderne vorm. Elk vertegenwoordigt een unieke bijdrage aan de wereldgeschiedenis en cultuur.

Geschiedenis

Hoe heeft de oude Romeinse kunst de moderne wereld beïnvloed?

2022

Oude Romeinse kunstwerken hebben stukken over de hele moderne wereld beïnvloed op een spectrum van media, variërend van literair tot architectonisch. Romeinse stukken weerspiegelden vaak de Griekse klassieke traditie die de nadruk legde op het weergeven van natuurlijke vormen door middel van realistische portretten van mythologische figuren.

Geschiedenis

Wat was het bederft-systeem van Andrew Jackson?

2022

Het buitsysteem van Andrew Jackson was een doelbewust beleid nadat hij president was geworden om federale werknemers die hij als politieke tegenstanders beschouwde te verwijderen en te vervangen door zijn eigen aanhangers. De term die Jacksons beleid rechtvaardigde, werd bedacht door de New Yorkse senator William Macy, die zei: 'Aan de overwinnaars behoort de buit.'

Geschiedenis

Tegen welke dieren hebben gladiatoren gevochten?

2022

De gladiatoren die tegen dieren vochten, bekend als bestiarii, vochten tegen een verscheidenheid aan wrede zoogdieren, waaronder beren, leeuwen, luipaarden, panters en stieren. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, waren de bestiarii verschillend van gladiatoren. Er waren twee soorten: degenen die misdadigers waren of gevangenen die ter dood waren veroordeeld door te vechten tegen dieren, bekend als damnatio ad bestias, en degenen die zich vrijwillig aanmeldden om dieren te bestrijden voor beloning of glorie, bekend als venatio.

Geschiedenis

Welke dieren leefden tijdens het paleozoïcum?

2022

Tijdens het Paleozoïcum waren er meercellige organismen zoals trilobieten, weekdieren, kaakloze vissen, zeewieren en ten slotte kaakvissen, haaien, planten en vroege amfibieën en reptielen. In het begin was er een toename van de diversiteit van meercellige dieren, terwijl het einde van het tijdperk werd gekenmerkt door de grootste massale uitsterving in de geschiedenis.

Geschiedenis

Op welke dieren jaagden de Iroquois?

2022

Dieren die door de Iroquois werden gejaagd, waren onder meer bossoorten zoals herten, beren, duiven, muskusratten en bevers. Konijnen, wilde kalkoenen, ganzen, eenden, wolven en elanden waren ook veelvoorkomende prooien. De Irokezen vingen ook verschillende vissoorten, waaronder snoekbaarzen, witte en gele baars, steur en forel.

Geschiedenis

Wat is de volledige naam van Archimedes?

2022

De zoon van een wiskundige en astronoom genaamd Phidias, de volledige naam van Archimedes is Archimedes van Syracuse. Hij was een wereldberoemde wetenschapper die werd geboren in Syracuse, Italië, in de kolonie Magna Gracia in 287 voor Christus. Archimedes van Syracuse was beroemd om zijn prestaties op het gebied van techniek, wapenontwerp, astronomie en wiskunde.

Geschiedenis

Wat was de wapenwedloop tijdens WO1?

2022

Vóór de Eerste Wereldoorlog vergrootten veel Europese landen hun militaire macht en produceerden ze op dramatische wijze nieuwe militaire technologie als gevolg van directe concurrentie over potentiële kolonies. Landen als Duitsland en Groot-Brittannië waren verwikkeld in een race om de machtigste legers te produceren door middel van uitvindingen en massaproductie van wapens. Deze wapenwedloop wordt vaak genoemd als een van de belangrijkste oorzaken van de Eerste Wereldoorlog.

Geschiedenis

Welke gebieden veroverde Alexander de Grote?

2022

De Griekse leider Alexander de Grote veroverde uiteindelijk landen in het Perzische rijk, waaronder grondgebied in Egypte, India, Turkije en Iran. Alexander de Grote volgde zijn vader, Filips II, op als heerser van Griekenland in 336 voor Christus, en zette onmiddellijk zijn zinnen op het verslaan van het Perzische rijk, een taak die overwogen werd maar nooit werd uitgevoerd door Alexanders vader. Slechts 2 jaar na het bestijgen van de troon, bereidde Alexander zich voor om troepen naar Perzië te leiden.

Geschiedenis

Waarom is de auto uitgevonden?

2022

De auto werd uitgevonden om een ​​vorm te bieden om mensen en vracht te vervoeren die sneller en handiger was dan die in die tijd bestonden, zoals paarden, paardenkoetsen, treinen en boten. Naast het basisvoordeel van auto's van sneller privévervoer, bood de auto ook economische zekerheid en werkgelegenheid voor degenen die in de auto-industrie werkten.

Geschiedenis

Wat zijn de kunsten en ambachten van de Pueblo-indianen?

2022

De kunsten en ambachten van de Pueblo-indianen omvatten aardewerk, manden, weven, steengravures en heishi-sieraden. Al deze kunsten zijn gemaakt in unieke stijlen die de verschillende Pueblo-volkeren hebben ontwikkeld vanuit hun cultuur en religie, waarvan vele eeuwenlang onveranderd zijn gebleven.

Geschiedenis

Welke prijzen heeft Dr. Martin Luther King Jr. gewonnen?

2022

Dr. Martin Luther King Jr. won honderden prijzen, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede in 1964 en de Medal of Freedom. Hij was destijds de jongste winnaar van de Nobelprijs. Hij werd ook bekroond met de Spingarn-medaille van de National Association for the Advancement of Colored People.

Geschiedenis

Welke onderscheidingen ontving Martin Luther King, Jr.?

2022

Martin Luther King, Jr., ontving talloze onderscheidingen, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede in 1964. In die tijd was hij de jongste man en de tweede Amerikaan die deze eer te beurt viel. Hoewel het tijdschrift in 1957 door 'Time' werd uitgeroepen tot een uitstekende persoonlijkheid van het jaar, noemde het tijdschrift hem in 1963 ook zijn 'Man of the Year'.

Geschiedenis

Wat zijn enkele van de slechte dingen die Alexander de Grote deed?

2022

Alexander de Grote pleegde als militair leider talloze gewelddaden en verwoestingen, waaronder de vernietiging van de oude stad Persepolis en het neerhalen van prominente standbeelden en religieuze figuren. Alexander de Grote had een gedurfde, onbezonnen persoonlijkheid en een opvliegend karakter. Hij dronk zwaar en nam zijn toevlucht tot gewelddadige middelen om zelfs kleine dilemma's op te lossen; deze persoonlijkheid bleek ideaal voor het leger, maar bracht Alexander in de problemen onder burgers.

Geschiedenis

Wat was de 'Terug naar Afrika'-beweging?

2022

De 'Back to Africa'-beweging was een beweging die in het begin van de 20e eeuw door Marcus Garvey werd opgericht en die tot doel had alle Afro-Amerikanen te helpen terug te keren naar Afrika. Garvey richtte de beweging oorspronkelijk op in Jamaica, maar verhuisde uiteindelijk naar New York om het te leiden. De beweging omarmde het idee dat Afro-Amerikanen nooit echte burgerrechten en gelijkheid zouden kunnen hebben in de Verenigde Staten en daarom naar Afrika moesten verhuizen.

Geschiedenis

Wat zijn enkele van de slechte dingen die Andrew Jackson deed?

2022

Het belangrijkste negatieve waar Andrew Jackson om wordt herinnerd, is de gedwongen verhuizing van veel indianen, vooral in het zuidoostelijke deel van de Verenigde Staten. Hij veroorzaakte ook een economische depressie door te weigeren het handvest van de Tweede Bank van de Verenigde Staten te vernieuwen en vervolgens een inflatiecontrolebeleid in te voeren dat paniek veroorzaakte, maar dat werd vooral toegeschreven aan zijn opvolger, Martin Van Buren.